სერვისების ჩამონათვალი საქართველოს მაცხოვრებლებისთვის

ასევე ხელმისაწვდომია სხვა სერვისები:

  • დომენის რეგისტრაცია, ასევე მათი გადაცემა, განახლება და ხელახალი რეგისტრაცია
  • ჰოსტინგის პროვაიდერებისა და მონაცემთა ცენტრების მომსახურებაზე ოპერაციების მხარდაჭერა (მომსახურების რეგისტრაცია და ხელახალი რეგისტრაცია, მათი გაფართოება, აღჭურვილობის განთავსებისა და კონფიგურაციის მხარდაჭერა)
  • ჰოსტინგის პროვაიდერებთან და მონაცემთა ცენტრებთან ტექნიკური პრობლემების გადაჭრა (თქვენთვის ტექნიკურ მხარდაჭერასთან კომუნიკაცია, წარმოქმნილი პრობლემების გადაჭრა, სარეზერვო ასლების აღდგენის ჩათვლით)
  • შინაარსის შექმნა